Pre psychológov

Ste psychológ, psychoterapeut, konzultant či poradca v oblasti psychológie a oslovil Vás náš projekt?

Mali by ste záujem podieľať sa na pomoci ľuďom prostredníctvom online konzultácií? Nie je nič ľahšie. Kontaktujte nás a my sa Vám ozveme. Zašleme Vám základné informácie o fungovaní systému, odmenách a podmienkach spolupráce. V prípade záujmu Vám ďalšie detaily radi objasníme telefonicky, cez videohovor alebo osobne, ako Vám to bude vyhovovať.

Našim cieľom je poskytnúť ľuďom kvalitnú a odbornú pomoc.

Preto spolupracujeme s odborníkmi, ktorí spĺňajú minimálne jednu z nasledujúcich podmienok

  1. Členstvo v jednej z nasledujúcich profesijných organizácií (Slovenská komora psychológov, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, EAP – Európska asociácia pre psychoterapiu, Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii)
  2. dosiahnutie vysokoškolského vzdelania II. stupňa a získanie titulu v oblasti psychológie alebo;
  3. čestné vyhlásenie psychoterapeuta vo výcviku, podpísané vedúcim výcviku, ktorým odporúča, aby psychoterapeut vo výcviku viedol psychoterapeutické konzultácie,
  4. úspešné absolvovanie terapeutického výcviku.

Získajte dodatočný príjem alebo presuňte Vašu prax k nám

My za Vás vyriešime administratívu, komplexný klientsky servis, marketing, platby, fakturáciu a iné. Váš ušetrený čas a pozornosť tým budete môcť nasmerovať k pomoci tým, čo ich potrebujú. Vaše výhody:

Možnosť pracovať odkiaľkoľvek.
Odpadá potreba vlastnenia/prevádzkovania ambulancie, prípadne môžete vykonávať konzultácie popri Vašich ďalších povinnostiach.

My zabezpečíme administratívu, platby, fakturáciu, marketing, klientsky servis a ďalšie. Vám stačí len ponúknuť voľné termíny.

Portál prináša potenciál množstva nových zákazníkov, ktorí potrebujú pomoc. Tomu dopomôžeme vhodne nastaveným marketingom.

Môžete získať okamžitú spätnú väzbu na základe vyplnenia dobrovoľného dotazníka po online konzultácii. Klient Vás môže odporučiť známemu.

Nemusíte si robiť starosti s vlastnou webovou stránkou. Náš portál ponúka vytvorenie osobného profilu. Obsah je na Vás, avšak môžeme Vám pomôcť s korekciou textov, sebaprezentáciou či s videom umiestneným na Vašom profile.

Pracovný čas si môže nastaviť podľa vlastného uváženia, aj po pracovnej dobe, aj počas víkendu a ďalej prispôsobovať podľa vlastnej situácie.

Marketing a plánovanie nechajte na nás

Našim poslaním nie je len riešiť problémy. Ale najmä im predchádzať. Prevencia je oveľa účinnejšia ako liečba. Zároveň robíme všetko pre to, aby sme odbúrali predsudky a strach spoločnosti z vyhľadania pomoci. Náš marketing je preto zameraný na doteraz nepokryté segmenty trhu, čo Vám môže priniesť desiatky nových klientov.

Chcete byť súčasťou Eustacio? Pošlite nám e-mail a telefónne číslo, my sa Vám ozveme.