Naspäť Zoznam problémov

Depresia

Depresia

Depresia

Depresia je choroba, ktorá postihne počas života takmer každého štvrtého človeka. Nedá sa prekonať vôľou. Môže zahŕňať pocity smútku, beznádeje, celkovej únavy, znížené sebahodnotenie a pokles sebavedomia, poruchy spánku a rôzne, často mnohopočetné bolesti.

depresia

Čo je depresia?

Depresia je intenzívnejšia ako smútok, je to komplexný telesný a psychický stav, ktorý zasahuje náladu, telesné pocity, správanie aj myslenie. Depresia môže postihnúť kohokoľvek, no existujú viaceré sociálne a biologické faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku tejto poruchy u jedinca. U niektorých ľudí môžu byť spúšťačom ochorenia stresujúce zážitky, akými sú choroby, nezamestnanosť alebo strata blízkej osoby.

Aké sú príznaky?

Pacienti, ktorí už prekonali závažnú depresiu, hovoria, že utrpenie pri nej je oveľa horšie ako pri najhorších telesných bolestiach. Depresia sa častejšie vyskytuje u žien ako u mužov. Môže to byť spôsobené hormonálnymi zmenami či dedičnou záťažou. Hlavným príznakom depresie je porucha nálady, no okrem nálady sú ovplyvnené aj myslenie, správanie a niektoré telesné funkcie. Ďalšie príznaky depresie sú:

 • smútok – dlhotrvajúci a hlboký smútok je najtypickejší znak depresie,
 • pesimizmus – zameranie sa na negatívne stránky života,
 • pocit zlyhania – vedomie zlyhania v dôležitej veci,
 • nenávisť voči sebe – nenávidenie seba, svojich vlastností, svojho tela,
 • pocit viny – vedomie ťažkého previnenia,
 • vedomie, že si zaslúžim trest – predstava, že by som mal byť potrestaný,
 • sebaobviňovanie – prisudzovanie si viny a zodpovednosti,
 • samovražedné myšlienky – riešenie bezvýchodiskovej situácie je mylne videné v samovražde,
 • častejší plač – ľudia v depresii častejšie plačú, niekedy, naopak, by chceli plakať a nemôžu,
 • podráždenosť – vyššia citlivosť na rušivé situácie,
 • nerozhodnosť – neschopnosť rozhodnúť sa,
 • neupravenosť zovňajšku – strácanie záujmu o svoj zovňajšok,
 • zmena telesnej hmotnosti – dôsledok prejedania sa alebo odmietania jedla,
 • spomalenosť – predĺženie času potrebného na vykonávanie rôznych činností,
 • zmena dĺžky spánku – väčšinou ide o neskoré zaspávanie a skoré prebúdzanie,
 • pocit vyčerpanosti – vyskytuje sa aj bez namáhavej činnosti,
 • strata apetítu – „strácanie chuti“ do jedla a pôžitku z jedla,
 • strata energie – zvýšená únavnosť, nechuť niečo robiť,
 • strata záujmu o sex – znížené libido.

Ľudia s príznakmi depresie by rozhodne mali vyhľadať odbornú pomoc. Depresia je liečiteľné ochorenie a liečba pomáha väčšine zasiahnutých. Bez liečby môžu príznaky trvať aj roky. Čím skôr sa liečba začne, tým skôr depresia odznie. Neliečená depresia vedie k strate výkonnosti, k izolácii, k strate radosti zo života a výrazne zhoršuje celkový zdravotný stav človeka a znižuje obranyschopnosť organizmu. 

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Úlohou liečby depresie je odstrániť príznaky ochorenia, obnoviť pracovné a spoločenské uplatnenie a odvrátiť nebezpečenstvo relapsu (opätovného navrátenia) depresie. Konzultácia pomáha hlbšie porozumieť, čo sa s človekom počas depresie deje. Učí, akým spôsobom zaobchádzať s príznakmi a s problémami v živote a trénuje schopnosti, ktoré môžu v budúcnosti brániť rozvoju jej novej epizódy. Odborný prístup poskytuje bezpečný priestor, v ktorom sa človek môže prejaviť a vyjadriť, čo ho trápi.

Dôležitou súčasťou liečby je aj podpora od priateľov a rodinných príslušníkov. Ľudia blízki človeku s depresiou by mali pôsobiť motivačne, podporiť vyhľadanie odbornej pomoci a podporovať dodržiavanie liečby.

 • + hod

Špecializuje sa na

 • + hod

Špecializuje sa na

 • + hod

Špecializuje sa na