Naspäť Zoznam problémov

Koučing

Koučing

Koučing

Koučing je nástroj sebarozvoja a rastu potenciálu. Vychádza z predpokladu, že nikto nie je väčším expertom na klientov život ako klient sám. Kouč v rozhovore sprevádza klienta, aby si uvedomil, čo je pre neho dôležité, prijal zodpovednosť za svoje rozhodnutia a zvolil si, čo v danej situácii urobí. 

Čo je to koučovací rozhovor?

Je to dôverný rozhovor, ktorý má svoju štruktúru a smeruje k hľadaniu riešenia. Kouč vytvára bezpečné partnerské prostredie, čím klientovi umožňuje naplno sa zaoberať konkrétnou situáciou alebo problémom, ktorý ho trápi. Kouč sa v rozhovore sústreďuje na to, ako klient rozmýšľa. Je plne prítomný, aby vypočul, porozumel a pomohol mu uvidieť aj iné možnosti, nad ktorými klient bežne sám neuvažuje. Nehľadá za neho odpovede ani riešenia. Počúva ho, kladie otázky, umožňuje nazerať na situáciu z rôznych perspektív. Klient si sám hľadá pre seba najlepšie riešenie alebo najbližší malý krok, ktorý je schopný a ochotný vykonať, aby sa v svojej situácii posunul vpred. 

Aký je rozdiel medzi koučingom, terapiou a konzultáciou?

Hlavný rozdiel medzi koučingom a terapiou je ten, že kouč neanalyzuje minulosť či vplyv minulých traumatických zážitkov na prítomnosť. Nehľadá, kde vznikli príčiny problémov, ani nenastavuje terapiu na zmiernenie alebo odstránenie príčin psychických ťažkostí.

Rozdiel medzi koučom a konzultantom je ten, že kouč nevystupuje ako odborník na danú oblasť. Nedáva rady ani odborné vysvetlenia problematiky. Kouč v partnerskom rozhovore podporuje tvorivý proces rozmýšľania. Svojimi koučovacími zručnosťami, nástrojmi a otázkami, vedie rozhovor. Sprevádza klienta a pomáha mu nájsť vnútorné uvedomenie. Drží priestor, aby klient v procese sám objavil zmysluplné kroky pre seba samého. Kouč ho podporuje, aby našiel vnútornú motiváciu ku konaniu. Jeho úlohou je pomôcť  klientovi objaviť jasný pohľad na vlastné hodnoty, pociťované prekážky a to, čo je pre klienta najdôležitejšie. 

Ako mi profesionálny kouč pomôže?

Kouč pomáha objaviť v klientovi potenciál, uvedomiť si vlastné silné stránky a schopnosti. Sústreďuje sa na prítomnosť a želanú budúcnosť. Pomáha hľadať riešenia súčasných problémov a akčné kroky, ktoré vedú k želanému výsledku. Kouč Vás dokáže sprevádzať akoukoľvek témou alebo oblasťou, v ktorej sa chcete posunúť vpred. Záleží na Vás, či ste ochotný hľadať riešenia a podnikať akčné kroky. 

Časté témy, s ktorými klienti vyhľadávajú kouča sú napr: 

 • Ako nájsť väčší zmysel, spokojnosť, vyrovnanosť vo svojom živote a v práci?
 • Ako si rozložiť energiu a čas medzi prácou a súkromím (tzv. work- life balance)?
 • Ako objaviť to, čo človek naozaj chce od svojho života v dlhodobom horizonte?
 • Ako sa rozhodnúť na križovatke? Ako vykonať dôležitú kariérnu alebo životnú zmenu?
 • Akými spôsobmi zredukovať stres?
 • Ako zlepšiť komunikáciu s inými?
 • Ako zvýšiť kvalitu vzťahov s inými?
 • Ako zvládať hnev?
 • Ako riešiť konflikty?
 • Ako rozvíjať svoju sebadôveru a sebavedomie?
 • Ako rozvíjať schopnosť udržať si zdravé hranice – hovoriť nie?
 • Ako si nájsť partnera?
 • Ako zvládať samotu?
 • Ako si pestovať schopnosť vnímať svoje vlastné potreby, voliť si vlastnú cestu?
 • Ako zlepšiť sebadisciplínu? 
 • Ako a kde hľadať motiváciu?
 • Ako si poradiť s perfekcionizmom?
 • Ako si poradiť s prokrastináciou (odkladaním povinností na neskôr)?
 • Ako zlepšiť svoje fyzické zdravie a telesnú kondíciu?
 • Ako zlepšiť psychickú pohodu?
 • Čo robiť s pocitom vyhorenia v práci? 
 • Ako motivovať svojich podriadených?
 • Ako komunikovať s nadriadeným?
 • Ako si presadiť svoje potreby v práci, napr. ako požiadať o vyšší plat?
 • Ako si vybudovať rešpekt podriadených? 
 • Aké sú možnosti riešenia konfliktov na pracovisku?
 • Ako začať podnikať?

 • + hod

Špecializuje sa na

 • + hod

Špecializuje sa na

 • + hod

Špecializuje sa na