Naspäť Zoznam problémov

Porucha príjmu potravy

Porucha príjmu potravy

Porucha príjmu potravy

Poruchy príjmu potravy (PPP) sú závažným duševným ochorením, ktoré je tretím najčastejším zdravotným problémom u adolescentných dievčat. Napriek tomu, že choroba zväčša postihuje dievčatá a ženy, môže zasiahnuť obe pohlavia, bez ohľadu na rasové či sociálno – ekonomické pozadie. Ochorenie postihuje jedinca fyzicky aj psychicky. 

Čo zaraďujeme medzi poruchy príjmu potravy?

Medzi poruchy príjmu potravy zaraďujeme mentálnu anorexiu, bulímiu, záchvatové prejedanie, ortorexia (posadnutosť konzumácie zdravého jedla), bigorexia (skreslené vnímanie svojich svalov, vyskytujúce sa štatisticky najmä u mužov), syndróm nočného prejedania, či ďalšie nešpecifické PPP.

Anorexia

Je porucha charakterizovaná strachom z tučnoty a priberania, obmedzovaním jedla a odmietaním normálnej telesnej hmotnosti. Typické je skreslené vnímanie svojho tela či hmotnosti a ich preceňovanie. Práve z týchto dôvodov sa jedinci snažia redukovať svoj príjem potravy. S cieľom schudnúť využívajú drastické diéty, nadmerné cvičenie, zvracanie či preháňadlá. Keďže je porucha spojená so strachom a nadmerným prežívaním, nedá sa vyvrátiť logickými argumentmi, vydieraním ani prosbami. Človek s mentálnou anorexiou je úzko naviazaný na svoju hmotnosť, ktorá utvára jeho pohľad na prijatie samého seba. 

Bulímia

Je samotnou diagnózou poruchy príjmu potravy, ale môže byť aj pokračovaním mentálnej anorexie. Prejavuje sa záchvatmi prejedania sa a následnej kompenzácie (zvracanie, hladovky, užívanie laxatív, nadmerné cvičenie). Váha má mimoriadny význam pri sebahodnotení. Pri záchvatoch prejedania sa, kedy jedinec sám nad sebou stráca kontrolu, ide o konzumáciu tisícok kalórií vo veľmi krátkom čase, sprevádzané pocitmi hanby, úzkosti a výčitkami. Jedinci si častokrát kupujú veľké množstvá potravín a robia si zásoby. Myšlienky na jedlo, prejedanie sa a zvracanie postupom času pribúdajú a môžu sa stať jedinou náplňou života.

Aké sú príznaky a príčiny?

Odborníci sa zhodujú, že sa jedná o multifaktoriálne ochorenie (ochorenie spúšta viacero rizikových faktorov, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť jeho vzniku). Patria sem najmä: sociokultúrne, osobnostné, rodinné, biologické či spoločenské (ideál zdravého životného štýlu) vplyvy. K najzraniteľnejším patrí ženské pohlavie a jedinci v období adolescencie.

Dôležité je spolupôsobenie viacerých biologických faktorov pri vývoji mozgu, zodpovedajúcich napríklad za kvalitu vnímania vzťahov v rannom detstve. Poruchy príjmu potravy spúšťa stres alebo opakovaná traumatizácia v období dospievania u geneticky predisponovaných jedincov. Spúšťačom tiež môže byť neprijatie rovesníkmi, zmeny počas dospievania, ale aj nadmerná propagácia štíhlosti.

Príznaky ochorenia PPP môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín:

  • psychické príznaky: porucha vnímania vlastného tela, manipulácia s jedlom, konflikty s rodičmi, strata záujmu o okolie s výnimkou školskej výkonnosti,
  • somatické príznaky: metabolické zmeny, znížená hladina hormónov, strata vlasov, bolesti brucha, dehydratácia.

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Pri liečbe porúch príjmu potravy sa využívajú psychoterapeutické postupy. Poruchy príjmu potravy si vyžadujú dlhodobý prístup, keďže liečba tohto ochorenia sa v priemere odhaduje na 7 rokov. Online konzultácia je vhodná aj z toho dôvodu, že poskytuje dostatočnú mieru anonymity a je možné ju realizovať odkiaľkoľvek. Počas liečby fyzických príznakov je potrebné brať dôraz aj na psychické príznaky, akámi sú depresia, úzkosti, sebaubližovanie či samovražedné sklony. Samotné riešenie prejedania sa je nepostačujúce, keďže za manipuláciou s jedlom sa ukrýva množstvo iných potláčaných problémov, ktoré ochorenie spúšťajú a následne ho udržujú.

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na