Naspäť Zoznam problémov

Potrat, neplodnosť

Potrat, neplodnosť

Potrat, neplodnosť

Potrat, či už spontánny alebo umelý, zanecháva určité stopy na duši ženy. Nie každá žena má to šťastie, aby jej tehotenstvo skončilo šťastným donosením a narodením svojho potomka.

Čo je potrat a neplodnosť?

Potrat, abort alebo abortus patrí k poruchám dĺžky tehotenstva. Je to predčasné ukončenie tehotenstva buď vypudením plodu, jeho odstránením z maternice z dôvodu ochorenia plodu neschopného mimomaternicového života alebo na žiadosť matky.

Neplodnosť je definovaná ako neschopnosť páru dosiahnuť stav tehotenstva po šiestich až dvanástich mesiacoch pravidelného nechráneného pohlavného styku. Uvádza sa, že takmer 15 % partnerských párov má reprodukčný problém a existuje opodstatnený predpoklad, že toto percento bude časom stále narastať. Hoci je žena obvykle iniciátorom túžby po dieťati, prípadne i návštevy samotného centra asistovanej reprodukcie, problém s otehotnením už dávno nie je iba ženským problémom. V 30% je problém u ženy, ďalších 30% má na svedomí mužská porucha. V 25-30% párov je problém na oboch stranách či pri vzájomnej kompatibilite a zvyšok predstavujú páry s nevysvetliteľnou príčinou neplodnosti.

Aké sú príznaky a príčiny potratu?

Príznaky a priebeh potratu je sprevádzaný bolesťou v krížoch a podbruší, slabým výtokom krvavo hnedej farby, prípadne masívnym krvácaním z rodidiel. Bolesť a krvácanie je spojené s vypudením plodových obalov. Pri niektorých prípadoch môže prebiehať úplne bezpríznakovo, najmä pri zamĺknutom potrate.

Aké sú príznaky a príčiny neplodnosti?

Ak sa páru nedarí otehotnieť dlhšie ako jeden rok a majú pravidelný nechránený pohlavný styk, mali by obaja partneri vyhľadať pomoc lekára. Problémy s otehotnením môžu mať mnoho príčin. Objavenie príčiny je spravidla prvým krokom k vyriešeniu problému. Príčiny neplodnosti (u žien aj u mužov) môžu byť vrodené, získané, hormonálne, vyčerpaním vaječníkov (alebo upchatím semenovodov), imunologické, infekčné, psychicky podmienené, užívaním niektorých liekov, v spojení s iným ochorením či nevysvetliteľné (idiopatické).

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Každé plánované a želané tehotenstvo, ktoré skončilo neúspešne, je nepríjemnou udalosťou v živote ženy a jej partnera. Ak žena tehotenstvo plánovala, nastane potrat a o dieťa príde, ide o veľkú ranu pre jej psychiku. Fyzická stránka potratu je len jedna časť celého procesu. Zvládnuť túto situáciu psychicky je oveľa náročnejšie a vyžaduje si to aj oveľa viac času. Vo väčšine prípadov príznaky psychickej traumy po troch mesiacoch pominú. V prípade dlhšieho pretrvávania psychických problémov (šesť mesiacov a dlhšie) sa odporúča vyhľadať pomoc odborníka.

Neplodnosť má hlboký dopad na životy a identitu žien (ale aj mužov), teda v konečnom dôsledku na ich duševné zdravie. Väčšina žien vyrastá s predstavou, že keď dospejú, stanú sa matkami. Ak tehotenstvo nedosiahnu, bolesť je zdrvujúca. Prichádza bolestné uvedomenie si, že žena nebude mať svoje biologické dieťa, že sa nenaplní očakávaná budúcnosť – sen o rodine, ktorý je vedome či podvedome prítomný už od detských čias.

Dominujúce emócie, ktoré sa často spájajú so sterilitou, sú: úzkosť, precitlivenosť a depresia. Úzkosť a precitlivenosť ženy pramení z jej úporného úsilia. Pravidelne si meria bazálnu teplotu, sleduje plodné a neplodné dni a v čase ovulácie vyžaduje od partnera pohlavný styk. Každý mesiac čaká na menštruáciu a ak ju dostane, jej sklamanie sa ďalej prehlbuje. Okrem odbornej pomoci a vyhľadania lekára je potrebné myslieť aj na duševné zdravie a psychiku. Psychika určite nespôsobí neplodnosť, no je veľkým a dôležitým faktorom, či už pri liečbe fyziologicky podmienenej neplodnosti, alebo aj pri samotnej snahe o počatie. Podľa jedného amerického výskumu – v ktorom ženy nekládli na seba prílišnú záťaž, neumárali sa výčitkami a sebaobviňovaním či hnevom – mali aj pri vážnych zdravotných problémom väčšiu šancu otehotnieť ako tie, ktoré sa trápili. Je preto dôležité, aby žena vnímala samu seba a svoje telo ako kolísku toho nového života, a tak sa k sebe správala.

Konzultácia ponúka možnosť porozprávať sa s odborníkom o probléme a zdôveriť sa s nepríjemnými pocitmi. Včasná spolupráca účinne posunie ženu k vytúženému cieľu. Konzultant dokáže efektívne pomôcť so psychikou, s negatívnymi stavmi, ktoré tento problém sprevádzajú a tiež s obnovením dôvery v seba a vlastné telo.

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na