Naspäť Zoznam problémov

Sebaubližovanie

Sebaubližovanie

Sebaubližovanie

Sebaubližovanie je stav, keď si človek úmyselne ubližuje a spôsobuje si svojím konaním bolesť. Dôvody zväčša pramenia zo psychických problémov – frustrácia, hnev, emočný zmätok, šikanovanie a iné. Pocit úľavy je však krátkodobý, môže nasledovať pocit hanby alebo viny. Pre väčšinu pacientov ide o pravidelný návyk.

Aké sú príznaky a príčiny?

Nedá sa presne definovať, prečo si ľudia sami ubližujú, ale existujú určité všeobecné príčiny. Osoba, ktorá si úmyselne spôsobuje bolesť, môže mať ťažkosti s porozumením alebo vyjadrovaním emócií, prípadne nevie, ako sa vyrovnať s traumou, tlakom, zmätkom a podobne. V určitých prípadoch sebaubližovanie súvisí s inými zdravotnými stavmi. Môže byť súvisiacim príznakom bipolárnej poruchy, depresie, užívania drog alebo alkoholu, či určitej poruchy osobnosti. Existujú rôzne rizikové faktory:

  • Vek – sebaubližovanie má tendenciu častejšie sa vyskytovať u mladistvých a mladých ľuďoch.
  • Pohlavie – podľa štatistík majú ženy sklony ubližovať si častejšie ako muži.
  • Trauma – sebaubližovanie môže vychádzať zo zneužitia, zanedbania alebo života v nestabilnom prostredí.
  • Identita – dospievajúci mladí ľudia môžu pochybovať o tom, kto vlastne sú, alebo sú zmätení napr. ohľadom svojej sexuality.
  • Sociálny okruh – ľudia majúci priateľov, ktorí si ubližujú, môžu mať tendenciu napodobovať ich správanie. Tlak vníma človek najmä počas mladistvých rokov. Taktiež môže byť problémom sociálna izolácia a osamelosť.
  • Poruchy duševného zdravia – sebaubližovanie niekedy súvisí s ďalšími problémami duševného zdravia, akými sú depresia, úzkostné poruchy, poruchy príjmu potravy a post-traumatické stresové poruchy.
  • Užívanie drog alebo alkoholu – pacienti často cítia nutkanie k sebaubližovaniu pod vplyvom drog alebo alkoholu.

Ľudia, ktorí si sami ubližujú, si najčastejšie spôsobujú rezné rany (najmä na rukách a nohách), majú jazvy z predchádzajúcich rezaní, škrabance a chrasty na tele, popáleniny z cigariet, sviečok, zápaliek alebo zapaľovačov a trhajú si vlasy. Takéto ubližovanie zvyčajne nie je pokusom o samovraždu, avšak náhodné zranenie môže ohroziť život.

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Sebaubližovanie sa môže zmeniť na začarovaný kruh, ktorý sa pacientovi zdá bez konca, ale nemusí to tak byť. K dispozícii je pomoc v podobe odborníka, ktorá väčšinou býva úspešná. Hlavným spôsobom liečby je psychoterapia, teda rozhovory. Jej cieľom je identifikovať spúšťače, naučiť sa metódam riadenia emócií a tolerancie stresu, naučiť sa, ako nahradiť nezdravé správanie pozitívnym, pracovať na vzťahových zručnostiach, rozvíjať zručnosti pri riešení problémov, zvýšiť vlastné sebavedomie, prípadne rozobrať traumatické udalosti z minulosti. Vždy je dôležité vedieť, prečo si človek ubližuje. Príčinu treba pochopiť a odstrániť. A túto pomoc ponúkajú naši odborníci.

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na