Naspäť Zoznam problémov

Sexualita a intimita

Sexualita a intimita

Sexualita a intimita

Sex nie je intimita, ide o bežný omyl. Sexualita a intimita nie je len o sexe a fyzickom aspekte, ale najmä o vnímaní samotného tela, o jeho emocionálnych, intelektuálnych a spirituálnych zložkách. 

Čo je sexualita a intimita?

Budovanie intimity je náročný proces, počas ktorého spoznáme svoje ja v skutočnom svetle. K intimite patria nežné a dlhé objatia, dotyky počas zaspávania, držanie sa za ruky počas prechádzok, ležanie v partnerovom náručí, láskyplné správanie a fyzická blízkosť. 

Sexualita je základnou zložkou ľudskej prirodzenosti a spokojného života, ktorej naplnenie sa očakáva v partnerskom vzťahu. Pre zdravú a uspokojivú sexualitu je dôležitá kombinácia sexuálnych predstáv, túžob a pocitov. Spokojnosť v tomto smere je dôležitá u každého jedinca, pretože všetci túžia milovať a byť milovaní.

Ako mi dokáže intimita a sexualita ovplyvniť život?

Vo vzťahoch dokáže nedostatok intimity napáchať škody, ktoré môžu vyústiť do rozpadu vzťahu či rozchodu. Nedostatok intimity a sexuálnych prejavov dokáže ovplyvniť nálady a vytvoriť v nespokojnej osobe pocity samoty a nedostatku pozornosti. Absenciu intimity sme zvyknutí vypĺňať rôznymi činnosťami, ktoré môžu mať vplyv na iné oblasti v živote. Pocit prázdnoty a nedostatku intimity je môžné kompenzovať nadmerným príjmom potravy, neprimeranými nákupmi či neverou. Takéto formy kompenzácie môžu nielen vážne narušiť vzťah, ale aj ho natrvalo rozvrátiť. 

Kedy by som mal vyhľadať pomoc?

Veľa žien, ale aj mužov, má neuspokojivý intímny život a napriek tomu to neriešia, pretože ich začne sužovať strach a nepríjemné pocity. Trápia sa s neprimeranou hanblivosťou s obavou, že niektorí tieto pocity budú považovať za neprirodzené. Rovnako je veľa ľudí zmätených a nevedia vyjadriť to, čo skutočne cítia a čo by chceli zlepšiť. Väčšina fyzických problémov (zníženie libida, porucha erekcie, nedosiahnutie orgazmu) je spôsobená práve psychickou nepohodou. Pokiaľ takéto pocity a problémy pretrvávajú dlhšie, vo vzťahu nedochádza k zlepšeniu sexuálnych intímností a človek sa nedokáže zdôveriť partnerovi, vtedy je na mieste vyhľadať odbornú pomoc. 

Ako prekonať sexuálnu nechuť a zvýšiť libido?

Sexuálnu túžbu a intimitu ovplyvňuje libido, ktorého zníženie zapríčiňuje nechuť k sexu. Počas životných období sa sexualita a chuť na sex mení (dospievanie, prvé vzťahy, dlhodobý vzťah, zrelý vek), čo je prirodzená transformácia, kedy sa intenzita pocitov a túžob mení. Preto sa nedá jednoznačne kvantifikovať, aké je prirodzené libido a kedy už ide o jeho nedostatok. Znížené libido vie vážne narušiť vzťahy v partnerskom živote, preto je dobré sa oň starať. 

Znižovanie libida môže byť zapríčinené viacerými psychickými a fyzickými faktormi: chronickým stresom, únavou, vypätými situáciami (konflikty v rodine, priateľstve, pracovnom prostredí a partnerskom živote), stratou dôvery, materstvom, smútkom, úrazom či dlhodobým zdravotným problémom, užívaním liekov, bolesťou pri pohlavnom styku či neschopnosťou dosiahnuť orgazmus. V prvom rade je pre zlepšenie libida dôležitá psychická pohoda a vysporiadanie životných problémov, resp. ich vnímanie. Veľmi dôležité je aj vhodné a nerušené prostredie (deťmi, rodinou), kde človeka nerušia externé faktory a vie sa psychicky oddať partnerovi. Konzultácia vytvára bezpečné prostredie na preskúmanie sexuality, objavenie problému a následné nájdenie spôsobu zlepšenia, čo vedie k opätovnej chuti do sexuálnych intímností.

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Konzultácia dokáže pomôcť pri spoznávaní a prenikaní do svojho vnútra. Odhaliť svoje pocity a túžby nie je vždy jednoduché, najmä pre introvertných jedincov. Konzultácia je veľmi prínosná, pomáha pri sebaobjavovaní a učí, ako zdieľať svoju intimitu s partnerom. Pokiaľ sa dosiahne určitá rovina intimity, tak klient dosiahne pocit bezpečia, istoty a pochopenia. To mu umožní sa jednoduchšie podeliť o túžby a dostaví sa pocit inšpirácie pre zdieľanie spoločných chvíľ, ktoré pozdvihnú duševnú úroveň na vyššiu úroveň. Kvalitnou intimitou sa dosahuje uvoľnenie a dokáže sa ňou odbúravať stres a negatívne emócie, čo vedie k zvyšovaniu libida.

Ako sa dokáže sexualita/intimita liečiť?

Sexualita každého človeka sa dá liečiť a zlepšovať, pokiaľ sa klient rozhodne začať proces liečenia pomocou odbornej konzultácie. Nie je to krátky a jednoduchý proces, ale výsledok je neopísateľný. Počas terapie je dôležité sa úplne otvoriť so svojimi túžbami, pocitmi, obaVami či slabinami. Konzultácia je cestou k spokojnému a naplnenému intímnemu a sexuálnemu životu. 

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na