Naspäť Zoznam problémov

Smútok

Smútok

Smútok

Smútok je prirodzená emócia spôsobená životnými udalosťami. Počas života sa s ním stretne každý a spozná jeho rôzne úrovne, pričom niektoré zasiahnu jedinca viac a iné zase menej. 

Čo je smútok?

Smútok môže vyvolať smrť blízkej osoby/domáceho zvieraťa, partnerské odlúčenie, rodinné problémy, zlé medziľudské vzťahy, neúspech, zlyhanie, konflikty, zdravotné problémy. Intenzita smútku a reakcia na udalosť, ktorá vyvolala smútok, je odlišná podľa povahy osoby a jej vzťahu k danej situácii. Dôležité je nezamieňať si smútok s depresiou, pretože depresia je forma vážnej duševnej choroby, ktorá si vyžaduje dlhodobú liečbu. Na druhú stranu intenzívny smútok, ktorý dlho pretrváva, môže viesť k vzniku depresie. Rovnako smútok sa považuje za jeden z hlavných symptómov depresie. 

Ako mi dokáže smútok ovplyvniť život?

Proces smútenia sa líši časovo aj intenzitou, podľa závažnosti udalosti, ktorá ju vyvolala. Počas tohto procesu sú prirodzené a normálne fyziologické prejavy vo forme plaču, zhoršeného spánku a horších stravovacích návykov. Dlho pretrvávajúci smútok s vyššou intenzitou spôsobuje útlm psychickej aktivity a znižuje mentálnu odolnosť voči externým javom. Takýto stav môže viesť k strate zmyslu života, pocitom bezmocnosti, prázdnoty, osamelosti a v prípade citlivejších pováh k depresii. Dlhodobý smútok ovplyvňuje aj sociálne vzťahy, ktoré sa väčšinou narúšajú, či dochádza k zvýšenej závislosti na inej osobe či návykových látkach. Osoby, ktoré nevedia ovládať a vysporiadať sa s vlastním smútkom, by mali vyhľadať odbornú pomoc. 

Ako prijať smútok?

Proces smútenia je veľmi dôležitý pre jeho zdravé prijatie a u každého prebieha iným spôsobom. Tento proces má určité fázy, počas ktorého sa strieda šok, hnev, znaky depresie, ktoré sa postupom času zmierňujú, kým nenastane stav, kedy sa táto emócia upokojí (zmierenie). Proces smútku je dôležité pokladať za súčasť života. Pre miernejšie prekonanie jednotlivých fáz smútku a jeho prijatie je dobré dopriať si niečo, čo má smútiaca osoba rada. Dôležitou súčasťou prijatia je nechať emóciu vyplávať na povrch, ktorá sa najčastejšie prejavuje plačom a zdieľať svoj smútok s blízkou osobou, pri ktorej sa osoba cíti bezpečne a príjemne. 

Kedy by som mal vyhľadať pomoc?

Intenzívny smútok predstavuje novú skúsenosť, s ktorou sa nie každý dokáže vyrovnať. Pokiaľ hlboký smútok pretrváva aj dlhšie obdobie, tak môže viesť k depresiám, ktoré možno úspešne liečiť. No priaznivejším scenárom je tomu predísť pomocou odborných konzultácií, aby smútok nebránil vo vykonávaní každodenných aktivít. Pokiaľ je myslenie a správanie v negatívnej rovine (sebapodceňovanie, pesimizmus, beznádej, nerozhodnosť, pasivita, bezradnosť, bolesť, nechutenstvo, únava), je nevyhnuté vyhľadať odbornú pomoc. Takéto správanie ovplyvňuje každodenný život a čím dlhšie tento stav trvá, tým je väčšia šanca prepadnúť depresii. 

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Konzultácie s odborníkom pomáhajú prekonať ťažké obdobie smútku pomocou cielených sedení, aby smútok prebiehal prirodzene a nekomplikovane. Rovnako pomoc od odborníka pomáha pri predchádzaní chronickému smútku, ktorý sa označuje aj ako traumatické smútenie, ktoré ďalej komplikuje nadmerný stres či emočná závislosť. Proces smútku potrebuje odborné vedenie, aby smútiaci ľudia opäť našli zmysel a chuť do života. 

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na