Naspäť Zoznam problémov

Športová psychológia

Športová psychológia

Športová psychológia

So športovou psychológiou sa človek v zjednodušenej podobe stretáva pri telesnej výchove a v športových krúžkoch. Podstatnejšia je však pri vrcholovom športe, ktorý so sebou prináša mnohé úskalia v podobe zvýšeného stresu, enormnému tlaku na výkon (či už vonkajšieho alebo vnútorného charakteru), nervozity, trémy, strachu zo zlyhania a podobne.

Čo je športová psychológia?

So zvýšeným stresom, enormným tlakom na výkon, nervozitou, trémou, strachom zo zlyhania a podobne sa musí športovec vedieť vyrovnať, aby bol úspešný. Práve v takýchto prípadoch dokáže podať pomocnú ruku športový psychológ.

Nároky na dnešných športovcov sa neustále stupňujú, zlepšuje sa ich technické vybavenie, medicína v športe napreduje, tréneri zvyšujú požiadavky na zverencov a následne každý jeden športovec zvyšuje nároky aj sám na seba a svoj výkon. Každý šport spôsobuje istý druh stresu. Športovci sa obávajú najmä prehier, zlyhania alebo sklamania – či už zo seba alebo druhých. Tréneri očakávajú od svojich zverencov nemálo, a pokiaľ sa im nepodarí dosiahnuť požadovaný výkon, zverenci cítia ich sklamanie. K športu rovnako patria aj zranenia, s ktorými sa množstvo hráčov nevie správne vyrovnať.

V posledných desiatkach rokov stále viac ľudí považuje športovú psychológiu za efektívnu a prospešnú pre zvýšenie výkonu a ďalší rozvoj. Psychológia športu sa vo všeobecnosti zaoberá duševnou činnosťou človeka v športe a vývojom jeho osobnosti v špecifických podmienkach a prostredí športu. Športová psychológia tak pomáha športovcom zvyšovať ich výkonnosť, mentálnu vyrovnanosť a duševnú silu.

Aké sú príznaky a príčiny?

Hoci niektorí športovci hľadajú športového psychológa pri potrebe ďalej zvyšovať svoj výkon, najčastejšie ju vyhľadajú jednotlivci pri poklese súťažnej výkonnosti. Ich tréningové výkony sú dobré, ale na súťažiach ich nevedia prezentovať. Inokedy ide o dlhodobé konflikty a napätie medzi športovcom a trénerom, spoluhráčmi či rodičmi. Problémy môžu nastať v oblasti motivácie, koncentrácie, pri zraneniach, mimoriadnom strese, zvládaní extrémnych emócií, prevencii proti úzkosti pri dlhodobej odlúčenosti od domáceho prostredia. U žien je najčastejším problémom nedostatok sebavedomia. 

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Športový psychológ by nemal byť vyhľadávaný len v prípade už existujúceho problému alebo dlhodobejšieho neúspechu, ale mal by sa stať súčasťou športovej prípravy každého športovca. Odborník dokáže pomôcť pri optimalizácii výkonu (tréningového alebo súťažného), pri zvládaní stresu, strachu a  stavov trémy. Pri svojich konzultáciách využíva svoje vedomosti a zručnosti na zvýšenie duševnej pohody športovcov, motivácie, ako aj zvyšovanie výkonu zranených športovcov, ktorí pracujú na vrátení sa do jednotlivých súťaží. 

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na