Naspäť Zoznam problémov

Strach

Strach

Strach

Strach je silná a prirodzená ľudská emócia. Upozorňuje nás na prítomnosť nebezpečenstva alebo hroziacej ujmy (či už psychickej alebo fyzickej). Strach sa prejavuje ako reakcia na reálne hrozby alebo pramení z domnelých nebezpečenstiev.

Čo je strach?

Strach je naučená reakcia človeka, nie vrodená. V pozitívnom zmysle nás podnecuje k lepším výkonom, k prekonávaniu svojej pohodlnosti či samého seba. Ľudia ho pociťujú ako príznak stavov duševného zdravia, vrátane panickej poruchy, sociálnej úzkosti, fóbie alebo posttraumatickej stresovej poruchy. S pribúdajúcim vekom sa vyvíja aj strach, od jednoduchých úľakových reakcií kojenca, k reakciám na zložitejšie situácie (nečakaný podnet, nové neznáme prostredie). Následne sa spája s prežitými skúsenosťami a viac sa viaže na predstavivosť. Pre človeka je štandardné a normálne sa občas báť. Problém nastáva vtedy, ak zápasí s trvalými a nadmernými pocitmi strachu.

Aké sú príznaky a príčiny strachu?

Každá osoba prežíva strach inak. Strach pozostáva z dvoch primárnych reakcií na typ vnímanej hrozby – biochemickej a emočnej. Pri uvedomí si potenciálnej hrozby začne naše telo reagovať špecifickými spôsobmi. Medzi bežné fyzické prejavy a príznaky zaraďujeme napríklad rýchly tlkot srdca, potenie, vysokú hladinu adrenalínu, dýchavičnosť, bolesť v hrudi, nevoľnosť, chvenie, podráždený žalúdok, zimnicu a iné. Takáto fyzická reakcia je známa ako reakcia na boj alebo útek, pomocou ktorej sa telo pripravuje na požadovanú aktivitu. Reakcia funguje automaticky a je rozhodujúca pre naše prežitie. 

Na druhej strane emocionálna reakcia na strach je vysoko personalizovaná. Okrem fyzických príznakov zaznamenávajú ľudia aj príznaky preťaženia, rozrušenia alebo pocitu nekontrolovateľnosti. Strach môže vznikať na základe rôznych príčin, či už nepríjemných zážitkov, traumy, alebo iných skutočností, ktoré spôsobujú strach, napr. strach z výšok, straty kontroly a podobne. Medzi bežné spúšťače strachu môžu patriť konkrétne objekty alebo situácie (pavúky, hady, výška, tma, atď.), budúce alebo neznáme udalosti.

Aký je rozdiel medzi strachom a úzkosťou?

Vymedziť základný rozdiel medzi strachom a úzkosťou nie je zložité. Zatiaľ, čo strach je obyčajne chápaný ako adaptívny, ale prechodný stav priamo vyvolaný konfrontáciou s hroziacim stimulom, úzkosť je základným stavom súvisiacim s predpoveďami a pripravenosťou – obdobne ako pri rozdieloch medzi emóciami a náladami.

Kedy sa zo strachu stáva fóbia?

Fóbia je definovaná ako prekrútenie normálnej reakcie na strach. Strach je spájaný s objektom alebo situáciou, ktorá nepredstavuje skutočné nebezpečenstvo. Sami si priznáte, že strach je neprimeraný, ale neviete ovplyvniť svoju reakciu na danú situáciu. Postupom času má tendenciu stupňovať sa. 

Aké činnosti pomáhajú pri zvládaní strachu?

Ak chcete znížiť, respektíve zvládnuť svoj strach, odporúčame praktizovať nasledujúce činnosti. Získať a budovať sociálne zázemia v svojom živote Vám zaručí prítomnosť ľudí, ktorým dôverujete a viete sa s nimi porozprávať o svojich obavách. Využívať techniky zvládania strachu, ako je praktizovanie hlbokého dýchania, progresívna svalová relaxácia alebo vizualizácia. Starostlivosť o zdravie zahŕňajúce zdravú životosprávu, pravidelný tréning, vyváženú stravu a pravidelný primeraný spánok. Taktiež trénovanie všímavosti. Nie vždy dokážeme určitým emóciám zabrániť, avšak ich uvedomenie nám môže pomôcť sa s nimi vysporiadať, zvládnuť ich, či dokonca nahradiť negatívne myšlienky tými pozitívnymi. 

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Existuje niekoľko krokov, ako zvládnuť svoj strach. Ak je strach neprimeraný a dlho trvajúci, odporúčame vyhľadať pomoc odborníka. Je vhodné zamyslieť sa nad svojou obavou – kedy vznikla, ako sa prejavuje, aké podnety ju spúšťajú či podporujú. Taktiež naučiť sa presmerovať pozornosť a zabrániť daným podnetom, aby Vás ochromili.

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na