Naspäť Zoznam problémov

Stres

Stres

Stres

Stres je reakcia organizmu na hroziace nebezpečenstvo. Organizmus je vystavený podmienkam vonkajšieho prostredia, teda tzv. stresorom. Reakcie, ktoré sa v tom čase v ľudskom organizme odohrávajú, majú za úlohu udržať vnútorné prostredie organizmu, tzv. homeostázu. Ďalej je ich úlohou pomôcť organizmu prežiť v nepriaznivých podmienkach

Čo je stres?

Človek na stres reaguje útekom alebo útokom, kedy sa aktivuje dostatok hormónov zo sympato-adrenomedulárneho systému. Poznáme dva druhy stresov – pozitívny eustres a negatívny distres. Eustres sa vyplavuje pri nadmernej záťaži organizmu, napríklad pri športovom výkone. Distres   môže organizmus narušiť, poškodiť a vyvolať ochorenie, či smrť. Ak stres trvá príliš dlho, organizmus sa vyčerpáva. V tejto súvislosti hovoríme o dlhodobom (chronickom) strese.

Aké sú príznaky a následky stresu ?

V 21. storočí pôsobia na ľudí z vonkajšieho prostredia rôzne stresory. Môže ísť napríklad o príliš veľa ľudí vo fyzickej prítomnosti jedinca, sociálna izolácia počas pandémie, konkurenčné vzťahy v zamestnaní, hluk, znečistenie prostredia a iné. Vo vyspelých spoločnostiach a v pracovných vzťahoch prevažujú psychologické stresory.

Medzi psychické príznaky stresu patrí pocit nabudenia, ktorý môže viesť k vyššiemu výkonu, avšak neskôr k vyčerpaniu a úzkosti. Ďalej zvýšená dychová a tepová frekvencia, zvýšený krvný tlak a výraznejšie prekrvenie svalov. Ide o krátkodobú aktiváciu stresovej reakcie, ktorá je pre organizmus a zvládnutie záťažových situácií nevyhnutná.

Pri opakovanom strese organizmus trpí dlhodobou aktiváciou, ktorá má naň celkový nepriaznivý dopad, čo vytvára predpoklad pre vznik závažných civilizačných ochorení. Jedná sa najmä o diabetes mellitus (cukrovku), choroby kardiovaskulárneho systému či neuropsychiatrické choroby. Táto skutočnosť podlieha svojmu špecifickému mechanizmu. Počas stresu sa totiž mobilizujú energetické zdroje ako glukóza či mastné kyseliny. Tie sú nevyhnutným príjmom pre zvládnutie fyzickej, ale aj psychickej aktivity. Aktivuje sa tiež mozog, ktorý poskytne správny pohotovostný psychický výkon na zvládnutie situácie.

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Pravidelná online konzultácia môže výrazným spôsobom pomôcť ľuďom k zvládnutiu vyššie uvedených situácií a uľahčiť im plnenie náročných úloh či životných situácií. Správne nastavenie mysle, cvičenia, rozhovory a pravidelné konzultácie s odborníkmi za účelom odbúrania stresu významne zefektívňujú vysporiadanie sa s náročnými situáciami, ktoré stres vyvolávajú. Odborné metódy a návody na vysporiadanie sa so stresom sú veľmi účinné a žiadané vzhľadom na rýchlosť doby, v ktorej žijeme.

Ako sa so stresom vysporiadať ?

Najvhodnejším spôsobom, ako sa vysporiadať so stresom, je dohodnúť si na začiatku konzultáciu s odborníkom, ktorý prostredníctvom odbornej terapie zistí presné príčiny stresu a navrhne adekvátne spôsoby, ako sa s konkrétnym stresom najlepšie vysporiadať. Cieľom je dosiahnuť zníženie Vášho stresu čo najrýchlejším a najefektívnejším spôsobom, s ohľadom na Vaše záujmy a preferované spôsoby terapie.

Existuje mnoho rád na zvládnutie stresových situácií, ktoré závisia od povahy ale aj od fyzického výkonu jedinca. Jednou z možných prevencií je naučiť sa správne regulovať dýchanie. Dýchanie je prirodzenou cestou, ako regenerovať telo. Kyslík pomáha pri strese, pri únave a tiež zlepšuje koncentráciu.

Dostatok aktívneho pohybu je jednou z najpodstatnejších vecí, nevyhnutných pre zvládnutie stresu. Z tohto dôvodu je potrebné začať s aktívnym pohybom. Telo totiž v stresovej situácii reaguje tak, že sa stiahne, až môže zostať v kŕči. Niekedy človek zatne zuby alebo pokrčí čelo. Oproti tomu človek, ktorý trávi dostatok času v prírode a má pravidelný aktívny pohyb, zvláda nápory stresu omnoho lepšie, ako človek so sedavým zamestnaním a obmedzením aktívneho pohybu. Počas fyzickej aktivity sa totiž vyplavujú pozitívne endorfíny, ktoré pomáhajú konsolidovať myšlienky človeka a nabádajú ho k lepšiemu mysleniu a výkonu.

Aromaterapia predstavuje ďalšiu možnosť na odbúranie stresu. Ak máte náročné povolanie a stresové situácie na dennom rozvrhu, môžete využiť zmes esenciálnych olejov. Ide o súčasť fytoterapie (terapia bylinkami). Táto terapia sa osvedčila v mnohých oblastiach, treba ju však použiť s mierou, nakoľko esenciálne oleje sú veľmi aktívne a v prehnanej miere aj potenciálne toxické. Pomáhajú ale aj pri úzkosti, strachu, prípadne depresii. 

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na