Naspäť Zoznam problémov

Trauma

Trauma

Trauma

Trauma je emocionálna reakcia človeka na stresujúci zážitok. Ide o duševné zranenie, ktoré narušuje osobnostnú celistvosť a značne ovplyvňuje prežívanie nových zážitkov.

Čo je trauma?

Iba málo ľudí dokáže prežiť život bez toho, aby nenarazilo na nejakú traumu. Na rozdiel od bežných ťažkostí bývajú traumatické udalosti náhle a nepredvídateľné a zahŕňajú situácie spojené s vážnym ohrozením života, zranením alebo smrťou. Tieto pocity sa odohrávajú mimo kontroly jedinca. Traumatické situácie môžu byť pre človeka až do tej miery, že narušujú jeho pocit bezpečia vo svete a vytvárajú pocit, že ohrozenie môže nastať kedykoľvek. Strata rodičov v detstve, autonehody, fyzické násilie, sexuálne napadnutie, vojnové skúsenosti či neočakávaná strata blízkej osoby predstavujú pre človeka traumatizujúce udalosti.

Čo je post-traumatická stresová porucha (PTSD)?

Jedná sa o oneskorenú reakciu na traumatickú udalosť, ktorú nebolo možné v danom čase spracovať a ktorá sa človeku vracia v pôvodnej podobe. Zvyčajne prebieha formou vkrádajúcich sa myšlienok a spomienok na traumu. Súčasne má človek trpiaci touto poruchou tendenciu vyhýbať sa všetkému, čo s traumatickou udalosťou akokoľvek súvisí. Sprievodnými znakmi sú napríklad zhoršená koncentrácia a schopnosť myslenia v dôsledku zvýšeného psychického zaťaženia organizmu.

Aké sú príznaky a príčiny traumy?

Akútna trauma odráža intenzívne utrpenie bezprostredne po jednorazovej udalosti a reakcia trvá krátko. Bežné príklady zahŕňajú autonehodu, fyzické či sexuálne napadnutie alebo náhlu smrť blízkej osoby. 

Chronická trauma môže vzniknúť z negatívnych udalostí, ktoré sa opakujú alebo dlhodobo trvajú. Môže sa vyvinúť v reakcii na pretrvávajúce šikanovanie, zanedbávanie, zneužívanie (emočné, fyzické alebo sexuálne) a domáce násilie. 

Komplexná trauma môže vzniknúť pri prežívaní opakovaných alebo viacnásobných traumatických udalostí, z ktorých neexistuje možnosť úniku. Pocit uväznenia je charakteristickou vlastnosťou zážitku. Rovnako ako iné druhy traumy, aj táto môže narušiť pocit bezpečia a spôsobiť hypervigilanciu (neustále a vyčerpávajúce monitorovanie životného prostredia, spôsobeného možnosťou ohrozenia človeka).

Sekundárne alebo sprostredkované traumy vznikajú z utrpenia iných ľudí a môžu zasiahnuť tých, ktorí pôsobia v profesiách, ktoré reagujú na úrazy a chaos. Jedná sa najmä o lekárov, záchranárov a bezpečnostné zbory. Týmto osobám v priebehu času hrozí únava zo súcitu, čím sa vyhýbajú nadviazania emocionálnych vzťahov k iným ľuďom v snahe chrániť sa pred prežívaním utrpenia.

Nepriaznivé skúsenosti z detstva pokrývajú širokú škálu zložitých situácií, ktorým deti počas dospievania buď priamo čelia, alebo sú svedkami skôr, ako sa u nich vyvinú nevyhnutné schopnosti na ich pochopenie. Nepriaznivé skúsenosti z detstva môžu narušiť normálny priebeh vývoja a emočné zranenie môže trvať dlho, niekedy až do dospelosti. Strata rodiča, emocionálne, fyzické alebo sexuálne zneužívanie či rozvod patria medzi najbežnejšie typy nepriaznivých zážitkov z detstva. 

Negatívne traumatizujúce udalosti aktivujú štruktúru v mozgu zodpovednú za detekciu hrozieb. Krátkodobý strach, úzkosť, šok, hnev, agresia sú všetko bežné reakcie človeka na traumu. Takéto negatívne pocity sa rozplynú, keď sa kríza zmierňuje a skúsenosti ustupujú z pamäti. Avšak pre niektorých ľudí môžu nepríjemné pocity pretrvávať a zasahovať do každodenného života aj vo vyššom veku. Následky dlhodobej traumy môžu vyvolať emočné poruchy, akými sú extrémna úzkosť, hnev, smútok, vina pozostalého, neschopnosť cítiť rozkoš alebo post-traumatická stresová porucha.

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Online konzultácia s Našimi odborníkmi Vám pomôže vybudovať si psychickú odolnosť, rozvinúť schopnosti zvládnutia ťažkých situácií a vyriešenia nevysporiadaných pocitov, ktoré môžu vo Vás pretrvávať. Odborná konzultácia Vám, okrem iného, poskytne najmä dôveru a bezpečie v ťažkej situácií. Možnosťou odbornej konzultácie je aj vyslobodenie človeka zo zajatia minulých zážitkov, pričom dosiahne znova pôžitok z prítomného okamihu.

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na