Naspäť Zoznam problémov

Trúchlenie

Trúchlenie

Trúchlenie

Trúchlenie je prirodzená ľudská reakcia na veľkú stratu, či už blízkeho človeka, manželstva, zamestnania alebo dôležitého sna. Trúchlenie nemusí byť len smútok, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Čo je trúchlenie?

Je to množstvo rozličných emócií, ktoré ľudia zažívajú počas toho, ako sa snažia vyrovnať so stratou, zmenou, smrťou alebo veľkým sklamaním, ktoré sa v ich živote udialo. Táto reakcia je výsostne individuálna, každý človek prežíva zármutok inak. A hoci trúchlenie je veľmi bolestivé, postupom času sa tieto pocity začnú meniť tak, ako sa človek adaptuje na zmenený spôsob života. Treba si byť vedomý aj toho, že smútok sa nedá odstrániť, eliminovať, či vyriešiť úplne. Stane sa súčasťou nášho života a bude ovplyvňovať to, ako prežijeme jeho zvyšok.

Trúchlenie je dôležité a zmysluplné a to aj napriek tomu, že je bolestivé. Umožňuje nám totiž preskúmavať svoje hodnoty a predstavy a hľadať vnútornú silu na zmenu. Je to všeobecná skúsenosť, s ktorou sa každý človek počas svojho života stretne, avšak jeho prežívanie je jedinečné pri každom človeku a pri každe jednej strate.

Aké sú príznaky trúchlenia?

Trúchlenie je sprevádzané rôznymi príznakmi a nie všetky príznaky sa musia prejaviť. Niektoré sa môžu aj opätovne vracať, čo je prirodzené a neznamená to zhoršenie prežívania. 

Emočný šok je prvou bezprostrednou reakciou, väčšinou nasledujúcou po tom, ako sa dozvieme, že sme stratili blízku osobu. Vyznačuje sa tým, že nie sme schopní reagovať, máme zastreté uvažovanie, cítime sa paralyzovaní. Akoby sme prežívali sen, z ktorého sa nevieme prebudiť. Je to inštinktívna reakcia nášho podvedomia, ktoré sa prostredníctvom otupenia citov snaží zmenšiť negatívne účinky traumy. Trvanie tejto fázy môže prebiehať počas prvých hodín od udalosti alebo niekoľko týždňov po nej. Najintenzívnejší je tento pocit počas prvých troch dní, kedy cítime zastrené vnímanie. V prípade straty blízkej osoby nás zvyčajne do reality privedie pohreb, kedy sa fyzicky rozlúčime s danou osobou.

Prítomné môže byť aj neuvedomovanie si skutočnosti. Vtedy sa u veľa ľudí nerozvinie smútok naplno. Sú otupení, neplačú a necítia bolesť. Môžu sa kvôli tomu cítiť previnilo, že očakávané reakcie a emócie neprichádzajú. Intenzita a následné spracovanie počiatočného emočného šoku závisí od toho, či sme stratu očakávali alebo prišla náhle.

Prežívanie akútneho smútku nastane vtedy, keď si človek pripustí smrť blízkej osoby. Uvedomí si, čo sa stalo a že ide o nezvratnú skutočnosť. Začne si uvedomovať, o čo všetko spolu s milovanou osobou prišiel. Reakcia môže byť rôznorodá. Môže sa prejaviť ako intenzívna každodenná túžba po opätovnom stretnutí so zosnulým. Može ňou byť veľmi silná citová bolesť. Môže priniesť početné fyzické reakcie, ktoré človek dovtedy nikdy nezažil (búšenie srdca, žalúdočné problémy, závraty, zmätenosť, zvieravý pocit na hrudi alebo v hrdle, zrýchlené dýchanie alebo, naopak, lapanie po dychu a podobne). Tieto stavy prichádzajú vo vlnách a trvajú niekoľko dní až týždňov. Spúšťajú ich spomienky na zosnulého, na bývalé spoločné úkony, činnosti a pod. Plač je ich prirodzenou súčasťou.

Smútok na nás nepôsobí iba psychicky, môže mať aj fyzické účinky na naše telo. Z fyzických je to napríklad strata chuti do jedla, bolesti hlavy a celého tela, únava, plač, nevoľnosť. Z psychických sú to ťažkosti so spánkom, pocity odlúčenia, depresia, izolácia od rodiny a priateľov, neobvyklé správanie, úzkosť, frustrácia, obavy, pocit viny, hnev, stres, spochybňovanie duchovných presvedčení či spochybňovanie účelu života.

Ako dlho bude trúchlenie trvať?

Trúchlenie sprevádza mnoho pocitov, nových skúseností aj otázok. Jedna z najčastejších je: „Ako dlho to bude trvať?“ Je takmer nemožné odhadnúť čas, ktorý by sa mohol považovať za „normálny“. Práve tento časový tlak má mnohokrát za následok, že sa tento pocit ešte viac predlžuje. Preto je dôležité uvedomiť si a hovoriť o tom, že trúchlenie nie je lineárny proces s presne načasovanými fázami. A že každý z nás si môže dopriať toľko času, koľko sám potrebuje. Aj keď sa nedá definovať normálna dĺžka smútenia po strate blízkej osoby, prvých trinásť mesiacov sa považuje za najkritickejších. Avšak v realite omnoho skôr, ako táto doba uplynie, podpora okolia slabne a postupne sa sťahuje. Smútiaci sa tak môže cítiť osamelý a opustený. Môže cítiť, že pre ľudí zo svojho okolia už dlhodobá podpora môže byť príliš únavná a vyčerpávajúca.

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Každý človek reaguje na stratu blízkeho inak. Niekomu pomôže zapojiť sa do práce, do rôznych aktivít, niekto je ochromený a nie je schopný vykonávať žiadnu činnosť. Ak človek kedykoľvek cíti, že je pre neho príliš ťažké vyrovnávať sa so stratou, ktorú zažil, je dobré požiadať o pomoc alebo vyhľadať odborníka. Konzultácia predstavuje bezpečný priestor na slobodné sebavyjadrenie. Môžete vyjadriť svoju bolesť, či pochybnosti, strach, zmätok, hnev, pocit viny, hanbu. Prekonať tieto pocity a emócie trvá určitý čas. Vyžaduje to trpezlivosť, starostlivosť a lásku k nájdeniu svojej cesty späť. Cieľom konzultácií a vzájomných rozhovorov je prijať to, čo sa stalo a opätovne sa vrátiť k svojmu životu. 

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na