Naspäť Zoznam problémov

Týranie a domáce násilie

Týranie a domáce násilie

Týranie a domáce násilie

Týranie, zneužívanie a domáce násilie sa najčastejšie prejavuje vo vzťahoch, ktoré sú veľmi často narušené a väčšinou sa nejedná o jednorazové konania. Bohužiaľ, ich prejavy sú častokrát dlhotrvajúce.

Čo je týranie a domáce násilie?

Týranie, zneužívanie a domáce násilie sú klasifikované podľa trestného zákona ako trestné činy, ktoré, pri naplnení ich skutkovej podstaty, stanovujú trestné sadzby za takéto protiprávne konanie. Páchanie takéhoto násilia prebieha väčšinou za zatvorenými dverami domácností a preto je veľmi ťažké nájsť svedkov a zaistiť potrebné dôkazy pre usvedčenie páchateľa. Ako je teda možné opustiť začarovaný kruh utrpenia a násilia v takomto prostredí? Práve zdôverenie sa odborníkovi počas online konzultácie je tým správnym prvým krokom.

Aké sú príčiny a príznaky týrania a domáceho násilia?

K domácemu násiliu dochádza vtedy, keď sa osoba snaží neustále kontrolovať svojho partnera prostredníctvom fyzického, sexuálneho alebo emocionálneho zneužívania. Domáce násilie je definované ako násilné správanie v akomkoľvek vzťahu, keď jeden partner používa násilné správanie na získanie alebo udržanie kontroly nad iným partnerom alebo príbuzným.

Domáce násilie môže byť fyzické alebo psychické a môže postihnúť kohokoľvek v akomkoľvek veku, pohlavia, rasy alebo sexuálnej orientácii. Môže zahŕňať správanie, ktoré má vystrašiť, fyzicky ublížiť alebo ovládať partnera. Aj keď je každý vzťah iný, domáce násilie zvyčajne zahŕňa nerovnomerné rozdelenie partnerského života, v ktorom sa jeden z partnerov pokúša rôznymi spôsobmi získať kontrolu nad druhým.

Urážky, vyhrážky, emočné týranie a sexuálny nátlak, aj toto všetko predstavuje domáce násilie. Niektorí páchatelia môžu využiť deti, domáce zvieratá alebo iných členov rodiny ako emocionálnu páku, aby prinútili svoju obeť robiť to, čo chcú. Obete domáceho násilia prežívajú pocity zníženej sebahodnoty, úzkosti, depresie a všeobecného pocitu bezmocnosti, ktorých prekonanie môže vyžadovať čas a častokrát odbornú pomoc.

Násilníkov a zneužívateľov nie je jednoduché odhaliť. Na verejnosti môžu pôsobiť inteligentne, dôveryhodne, očarujúco a s osobnosťou, ktorá ľudí priťahuje, ale v súkromí sú bdelou nočnou morou. Mnoho násilníkov sa učí násiliu od svojej rodiny a opakuje tieto neprimerané vzorce správania so svojím vlastným partnerom alebo deťmi. Je tiež pravdepodobnejšie, že budú mať problémy s porušovaním zákonov a užívaním alkoholu či návykových látok.

Násilníci a zneužívatelia mužského pohlavia často veria v tradičné rodové roly, najmä v to, že hlavnou prioritou ženy by mala byť starostlivosť o partnera a deti. Musia to mať pod kontrolou a sú obzvlášť náchylní na žiarlivosť. Obviňujú svojho partnera z toho, že ich bezdôvodne podvádzal, alebo z dôvodu, že potrebujú vedieť, kde sa ich partner nachádza.

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Ak ste aj Vy vo vzťahu, ktorý má znaky týrania alebo domáceho násilia a nie ste si istý, či k svojhu partnerovi pociťujete viac pozitívnych alebo negatívnych pocitov, prípadne žijete v neustálom strachu a pochybnostiach o zvládnutí tejto situácie, práve konzultácia s odborníkom je pre Vás tou správnou cestou. Účelom odbornej konzultácie je okrem porozumenia a podpory aj aktívna pomoc pre nadobudnutie sebavedomia. V tom sa skrýva zabudnutá odvaha a uvedomenie, že svoj život je možné žiť oveľa lepšie ako doteraz. Náhľad do života, ktorý Vám konzultácia pomôže získať a všetky súvislosti, ktoré dajú hlbší zmysel Vašej situácií, pomôžu dať Vášmu ďalšiemu vzťahu plnohodnotný základ.

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na