Naspäť Zoznam problémov

Vzťahy

Vzťahy

Vzťahy

Vzťahy vždy sú významnou súčasťou života každého človeka. Kvalitné vzťahy výrazným spôsobom vplývajú na kvalitu nášho života a tiež na náš zdravotný stav. Budujú dôveru v ľudí, znižujú dôsledky stresu a pomáhajú prekonávať ťažké životné situácie.

Čo je vzťah?

Vzťahy majú veľký vplyv na pocity spokojnosti a šťastia človeka. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité starať sa o naše vzťahy a budovať ich spolu s našim správaním. Nemenej dôležité je rozoznať, kedy už na vyriešenie problémov vo vzťahoch nestačíme sami. Online konzultácia, či už pre jednotlivca alebo páry, je skvelou pomocou pre rozvoj schopnosti budovať a posilňovať Vaše vzťahy v partnerstve, rodičovstve, s priateľmi alebo v práci.

Prečo sú vzťahy pre nás dôležité?

Láska je jednou z najhlbších emócii, ktorú ľudia pociťujú. Existuje veľa druhov lásky, ale väčšina ľudí hľadá lásku v partnerskom vzťahu s pre nich ideálnym partnerom. Pre týchto jednotlivcov tvoria partnerské vzťahy jeden z najzmysluplnejších aspektov života a zároveň sú zdrojom hlbokého vnútorného naplnenia. Schopnosť vytvárať stabilný vzťah sa začína formovať už v dojčenskom veku. Začína sa pri prvých skúsenostiach dieťaťa s opatrovateľom, ktorý spoľahlivo uspokojuje potreby dieťaťa. Tieto potreby sa týkajú najmä jedla, starostlivosti, tepla, ochrany a sociálneho kontaktu. Koniec vzťahu je však často zdrojom veľkých psychických trápení a tie Vám môže pomôcť prekonať práve online konzultácia s našimi odborníkmi.

Ako budovať zdravý vzťah?

Udržiavanie pevného vzťahu si vyžaduje neustálu starostlivosť a komunikáciu. Ukazuje sa, že určité vlastnosti sú pre upevnenie zdravých vzťahov obzvlášť dôležité. Každý jednotlivec by mal mať na úvod istotu, že jeho partner je ochotný venovať tomu druhému čas a pozornosť. Musia byť tiež odhodlaní vyrovnať sa so svojimi rozdielmi, aj keď sa tieto rozdiely časom menia. V 21. storočí sú dobré vzťahy všeobecne ovplyvnené rovným postavením oboch partnerov, napríklad pri rozdeľovaní domácich prác. Partneri v dlhodobých vzťahoch tiež cítia vďačnosť jeden za druhého, otvorene si navzájom poskytujú a prijímajú náklonnosť a vedú úprimné diskusie. V dobrých vzťahoch sa človek snaží dopriať partnerovi naplnenie jeho snov a cieľov bez pochybností, čo vytvára pocit, že im ich partner vzájomne rozumie a podporuje ich. Tento pocit, udržiavaný dlhodobo, môže pomôcť prekonať párom výzvy, ktorým budú nevyhnutne čeliť.

Ako nájsť lásku?

Nájsť partnera, s ktorým sa podelíte o život, je úžasný, ale často zložitý proces. Či už sa realizuje online alebo osobne, vyhľadávanie pravdepodobne privedie jednotlivca do neznámeho prostredia, kde sa stretne s potenciálnymi partnermi. Aby ste boli v tejto oblasti úspešní, je často potrebné opustiť vlastnú komfortnú zónu. Zistenie, či je konkrétny človek vhodný ako potenciálny partner a či spojenie odráža dočasnú zamilovanosť alebo pravú lásku, môže byť náročné. Jedným z možných neintuitívnych ukazovateľov potenciálnej zhody je vnútorný pocit z človeka. Niekto, kto by bol dobrým partnerom, Vás môže tlačiť k objavovaniu nových aktivít alebo presvedčení, ktoré rozširujú Vašu vlastnú osobnosť a potenciál sebarealizácie. Ďalším významným znakom môže byť stres. Opakovaná prítomnosť niekoho alebo pri niekom, koho dojem je pre Vás veľmi dôležitý, môže spôsobovať úzkosť. Medzi ďalšie pozitívne znaky patrí napríklad silná motivácia vidieť daného človeka a investovanie značného času, emócií a energie do začínajúceho vzťahu.

Ako zlyhávajú vzťahy?

Každý vzťah predstavuje investíciu Vašej dôvery do Vášho partnera a dokonca aj v tých najšťastnejších pároch sa zo samotných vlastností, ktoré ich kedysi k sebe priťahovali, môžu časom stať prekážky, ktoré ich od seba vzďaľujú. Nadobudnúť zručnosti potrebné na to, aby toto spojenie trvalo, je tvrdá práca a bez predchádzajúceho upozornenia sa môžu objaviť určité hrozby. V krátkodobých, príležitostných vzťahoch nemusí žiaden z partnerov vidieť dlhodobú budúcnosť spoločne. Takéto vzťahy končia väčšinou skôr, než začnú byť vážne a zvyčajne ráznym spôsobom. Pre niektoré páry je nevera prvou a poslednou kvapkou. Avšak existuje značný počet vzťahov, ktoré prežijú spoločne aj takýto pomerne silný úder pre vzťah. Niektoré páry prekonávajú každodenné hrozby, ako je strata záujmu o fyzickú intimitu alebo vytratenie pozitívneho pocitu lásky v ich spoločnom živote. To sa prejavuje najmä v neustálej kritike, opovrhovaní alebo inak nespokojného správania partnerov. Niektorí ľudia môžu odísť z dlhoročného manželstva a okamžite sa dokážu cítiť nezaťažení. U iných môže koniec vzťahu, hoci trval len pár mesiacov, vyvolať emocionálnu traumu, ktorá pretrváva roky. Akokoľvek sa rozchod odohrá, môže to byť hlavný stresujúci faktor s účinkom na ego a sebaúctu, ktorý nemožno ignorovať.

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Online konzultácia s našimi odborníkmi je skvelým pomocníkom v náročnej životnej situácií. Ak máte problém rozhodnúť sa, ako ďalej, práve konzultácia s odborníkom Vám bude veľmi nápomocná. Konzultant Vám pomôže identifikovať problém a poskytnúť návod na jeho riešenie. V prípade neriešiteľného problému Vám môže pomôcť vytvoriť si obraz o tom, aké to bude odísť od partnera a ako by mohol vyzerať Váš život po tomto rozhodnutí z viacerých uhlov pohľadu, vrátane všetkých dopadov na Vašu osobnosť. Aj v tomto smere môže byť online konzultácia prospešná, pretože Vám poskytne neutrálny pohľad pre vyriešenie zložitej situácie pre spoločný prospech oboch partnerských strán.

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na