Naspäť Zoznam problémov

Závislosti

Závislosti

Závislosti

Závislosť je komplexná choroba, ktorá bola prvýkrát klasifikovaná podľa Americkej liekovej asociácie (AMA) v roku 1987. Je to stav, kedy človek naliehavo a periodicky túži po užití určitej látky, prípadne vykonaní nejakej činnosti.

Čo je závislosť?

Pred závislosťou ako takou existovala diagnóza alkoholizmus (1956) – u ľudí s nepretržitým nutkaním požívania alkoholu. Odborníci sa dlhé roky domnievali, že závislosť spôsobujú iba návykové látky (alkohol, drogy a lieky). Nervovo-zobrazovacie technológie a novšie výskumy však ukázali, že niektoré činnosti, ako napríklad hazard, nakupovanie, sledovanie pornografických materiálov, sex, videohry či používanie sociálnych sietí, majú na mozog porovnateľný, ak nie rovnaký, vplyv (Journal of Behavioral Addictions 4(3), pp. 119–123 (2015)). Súčasný výskum závislosti nás priviedol k hlbšiemu porozumeniu o tom, ako závislosť funguje. Experti sa zhodujú, že existujú dva hlavné typy závislosti:

Chemická závislosť – závislosť založená od užívania návykových či psychotropných látok (napr. alkohol, drogy)

Behaviorálna závislosť – závislosť založená od vykonávania určitých činností (nadmerné hranie hier, gambling, sex, používanie smartfónu). Dá sa opísať ako neustále nutkanie jedinca vykonávať činnosti, ktoré mu nepriNášajú objektívne výhody.

Závislosť spúšťa v ľudskom tele procesy vďaka nervovým prenášačom. Najvýznamnejším nervovým prenášačom v kontexte závislosti je dopamín, ktorý pomáha ovládať mozgové centrum slasti a odmeny. Dopamín pomáha človeku vnímať činnosti, ako napr. pitie kávy alebo hranie videohier, ako odmenu. To stimuluje osobu, aby sa správala cielene pre naplnenie týchto svojich túžob. Dopamín sa vytvára rôznymi spôsobmi. Prirodzeným spôsobom ho získavame napríklad z obľúbeného jedla, čokolády alebo aj vykonávaním činnosti, ktoré v nás vyvolávajú pocit slasti alebo odmeny (pre každého jedinca subjektívne). Tieto slastné pocity, či už z konzumácie jedla, ktoré má človek rád, alebo z činností, ktoré ho napĺňajú, spôsobujú rýchly prísun dopamínu do mozgu. U osôb, ktoré sú závislé, je výrazne zvýšená miera citlivosti na dopamín a preto naň rýchlejšie reagujú.

Aké sú príznaky závislosti?

Slovo „závislosť“ je odvodené z latinského výrazu „zotročený“ alebo „viazaný na“. Každý, kto sa snažil prekonať závislosť – alebo sa pokúsil pri tom pomôcť niekomu inému – chápe, prečo.  Závislosť sa začína prejavovať toleranciou k určitým chemickým látkam (psychotropné látky, lieky) alebo k činnostiam (hazardné hry, videohry). Fyziologický dôvod „otupenia“ nervových buniek a potreby výrazne vyššej dávky pre dovŕšenie dostatočného prístupu dopamínu dáva základ pre vznik závislosti. Závislosť má výrazný vplyv na ľudský mozog, ktorý sa prejavuje napríklad:

  1. túžbou po objekte závislosti (napríklad fyzická vec či substancia – alkohol, droga a podobne), alebo túžba po nejakom druhu aktivity (napríklad hazardná hra, sex, videohry),
  2. strata kontroly nad mierou užívania objektu závislosti,
  3. pokračovanie v požívaní objektu závislosti aj napriek jeho nepriaznivým následkom (strata práce, strata sociálneho zázemia).

V prípade závislosti existuje niekoľko výstražných signálov, ktoré môžu zjavne ukázať okoliu aj jedincovi, že má dočinenia so závislou osobou. Tieto signály je možné rozdeliť do niekoľkých skupín príznakov alebo signálov fyzického, mentálneho či behaviorálneho charakteru (správania sa). 

Signály fyzického charakteru sa prejavujú najmä obmedzovaním kontaktu s priateľmi a okolitým svetom, nezáujmom o stravovanie, zlou hygienou, roztržitosťou. Signálmi mentálneho charakteru sú najmä zmätenosť, nelogické rozmýšľanie, zvýšená nevraživosť, negativita a príznaky depresie. Najviditeľnejšími signálmi sú signály správania, kedy človek so závislosťou neadekvátne reaguje na otázky týkajúce sa zdravia. Pri konfrontácii očividne odmieta, že môže trpieť závislosťou a impulzívne reaguje na situácie, kedy je vystavený prekážke pri výkone činnosti, od ktorej je závislý.

Kedy by som mal vyhľadať odbornú pomoc?

Hľadanie liečby môže zmeniť život človeka a pomôcť mu podniknúť správne kroky na zvládnutie a/alebo ukončenie závislosti. Konzultácia im môže pomôcť pochopiť ich závislosť od drog, alkoholu či iných aktivít. Môže pomôcť zistiť, ako sa vyrovnať s vecami, ktoré vedú k ich problémom a pokračovať v živote správnym spôsobom. Najkritickejším bodom pri vymanení sa zo závislosti je rozhodnutie vyhľadať pomoc. Osoba by mala vyhľadať poradenstvo, keď si uvedomuje negatívne dopady svojej závislosti a zároveň cíti, že so zvládaním svojich problémov potrebuje pomoc. 

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Je dôležité mať na vedomí, že poradenstvo v oblasti závislostí Vám pomôže vo všetkých oblastiach Vášho života, ktorých sa závislosť dotkla. Pomôže Vám zistiť, na akej látke alebo činnosti ste závislí, prečo ste na nej závislí, čo Vás viedlo k tejto závislosti a podobne. Poradenstvo v oblasti závislosti Vás poučí, ako zvládať veci vo Vašom živote bez toho, aby ste sa vrátili k závislosti od drog, alkoholu alebo iných činností.

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na