Naspäť Zoznam problémov

Životné zmeny

Životné zmeny

Životné zmeny

Životná zmena je taká zmena, ktorá ovplyvní súčasnosť a určí smerovanie života v budúcnosti. Takéto zmeny sa nedajú relevantne kvantifikovať a pre každého môže určitá životná zmena predstavovať iný význam.

Čo sú to životné zmeny?

Poznáme očakávané, teda dopredu plánované zmeny (napr. bydliska) a neočakávané zmeny (strata blízkeho). O plánovaných zmenách sa zväčša ťažko rozhoduje a proces trvá dlhšie, než zo dňa na deň. Neočakávané udalosti zasahujú človeka zväčša nepripraveného. Najčastejšie životné zmeny sú: úmrtie v rodine, svadba, rozvod, pôrod, zmena zamestnania, zdravotné problémy, kriminálne udalosti, finančné straty, zmena bydliska, štúdium na vysokej škole (mimo bydliska, v zahraničí). 

Prečo nie je jednoduché urobiť životnú zmenu?

Počas rozhodovania o životných zmenách prichádzajú emocionálne hrozby spojené so strachom, obaVami z odmietnutia, neúspechu či zlyhania, ktoré bránia pri dosahovaní vytýčených cieľov. Dôležitým základom pre vybudovanie odvahy k novej životnej zmene a pre jej udržanie (zdravý životný štýl, chudnutie) je motivácia. Je potrebné presvedčiť samého seba o tom, že naplánovaný cieľ je možné uskutočniť a pravidelne si to opakovať. Bez používania motivačných techník sa motivácia môže rýchlo stratiť, čo znižuje úspešnosť dosiahnutia cieľa. 

Ako mi dokážu životné zmeny ovplyvniť život?

Každá zo životných udalostí má určitý vplyv na psychiku jedinca, čím vzniká psychologický zážitok. Významné zmeny v živote pôsobia na emocionálne a intelektuálne prežívanie a rovnako ovplyvňujú osobný rozvoj. Nielen negatívne (strata blízkeho, strata pracovného pomeru, rozvod) ale aj pozitívne životné zmeny (svadba, pôrod, zmena bydliska) spôsobujú napätie a stres. 

Ako prijať neočakávané zmeny?

Najvýraznejšou neočakávanou životnou zmenou je strata najbližšej osoby (životný partner, dieťa, rodič). Sú to udalosti, ktoré výrazne ovplyvnia život pozostalého. Blízke osoby sú súčasťou Nášho každodenného života a prechovávame k nim najsilnejšie emócie, preto ich strata silno zasiahne psychický stav jedinca. Dlhodobo pretrvávajúca alebo potlačovaná emócia sa môže prejaviť v rôznych ochoreniach. Ovplyvniť samotnú udalosť nie je možné, no reakcia na ňu určí, ako a kam bude smerovať ďalšie smerovanie životného príbehu. Pre prijatie takejto zmeny je ako prvé dôležité nepotláčať smútok, ale akceptovať ho ako súčasť života. Bolesť či smútok nezmizne – bude sa vracať – no jeho intenzita bude časom klesať. Pokiaľ sa nezlepšuje psychický stav, neprichádza žiadna nádej či zmysel života, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Aby udalosti z minulosti neovládali súčasnosť a život v budúcnosti. 

Kedy by som mal vyhľadať pomoc?

Vyhľadať odbornú pomoc by mali najmä osoby, ktoré chcú vo svojom živote niečo zmeniť, ale nevedia, ako na to. Taktiež osoby, ktoré potrebujú v živote nový začiatok, zmeniť životný štýl,  zvýšiť kvalitu života, prispieť k osobnému rozvoju a spokojnosti so životom. Rovnako by mali vyhľadať pomoc tí, ktorí hľadajú zmysel života, no zatiaľ ho nenašli. Alebo osoby, ktoré horšie zvládajú životné zmeny a pociťujú zvýšený stres, s ktorým sa nevedia vysporiadať. 

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Odborné rozhovory s odborníkom pomáhajú lepšie sa adaptovať životným prechodom. Konzultanti využívajú efektívne prístupy a techniky, ktoré dopomôžu k vytvoreniu a udržaniu životnej zmeny alebo k vysporiadaniu s nečakanou životnou zmenou. Na cielenej konzultácii klient zredukuje obmedzujúce zmýšľanie (prekážky), ktoré bránia pri rozhodovaní a prijatí životnej zmeny.

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na